Pünhan İsmayıllı & Adil Karaca. " Ana" Zeynal Vəfa